Nu renoverar vi Moas torp

Sällskapet Moas Vänner har tagit initiativ till en renovering av Moas torp. För att torpet ska kunna bevaras krävs omläggning av taket, reparation av verandan, nytt köksgolv, nya golv i sovrummet och arbetsrummet, sänkning av marknivån runt verandan m.m. Vi har beviljats medel från Länsstyrelsen och Nynäshamns kommun, och återstående del av kostnaderna står Sällskapet Moas Vänner för. Arbetet har påbörjats nu i maj 2017, under ledning av vår medlem Annika Forsmark i nära kontakt med sällskapets styrelse och med Harriet Thurgren och Caroline Thurgren, ägare till torpet. Första etappen (omläggning av taket och reparation av köksgolvet) beräknas vara färdig i sommar.