Fortsatt reparation av torpet

Renoveringen av torpet fortgår. Nu är också köksgolvet färdigt och ny grund är lagd. Men mycket återstår (hallgolv, väggar med mera) och kostnaden kommer inte på långa vägar att täckas av de pengar som finns för ändamålet. Föreningen fortsätter att söka bidrag från olika håll. Du som vill bidra till torpets bevarande kan sätta in pengarna på föreningens postgiro 481 50 79 – 1 och märka bidraget med ”Torpet”. Alla bidrag är välkomna, stora som små, och mottas tacksamt.