Vittnesmål från filminspelningen av Moa Martinson – Landsmodern

Hundratals statister deltog vid inspelning i oktober av filmscener i Maj Wechselmanns kommande film ”Moa Martinson – Landsmodern.” Här följer ett vittnesmål från en av deltagarna, Annika Forsmark:

Vi statister fick vara med om en vidunderlig tidsresa tillbaka till Norrköping år 1900. Vi skalade av oss smycken, smink och kläder och fick krypa in i fattiga och illa sedda väverskors klädesplagg. Vi varpå väg till arbetet, i demonstrationståg och på möte, när agitatorn Kata Dahlström var i stan. Vartefter timmarna gick blev identifikationen med våra rollgestalter närmast total. I väntan och pauser delade vi berättelser om våra mormödrar och farmödrar som under mycket svåra förhållanden arbetat i textilindustrin. ”Jag är här idag för deras skull, och för Moas” var det många som sa. Vi filmade i Grytskvarteren, inne i Industrilandskapet, där det vid den aktuella tiden fanns ett gytter av bostäder. Där föddes min pappa. ”Det var en misär” sa han om den här tiden, som han annars aldrig ville prata om. Vi gjorde paus i inspelningen och skulle gå och fika på Arbetets museum. I den byggnaden låg väveriet, som var min farmors arbetsplats. Nu fick jag bokstavligen gå i hennes fotspår. Hennes väg till arbetet, omgiven av arbetskamrater och grannar. En drabbande upplevelse. Så nära har jag aldrig varit min farmor.

Fortsatt reparation av torpet

Renoveringen av torpet fortgår. Nu är också köksgolvet färdigt och ny grund är lagd. Men mycket återstår (hallgolv, väggar med mera) och kostnaden kommer inte på långa vägar att täckas av de pengar som finns för ändamålet. Föreningen fortsätter att söka bidrag från olika håll. Du som vill bidra till torpets bevarande kan sätta in pengarna på föreningens postgiro 481 50 79 – 1 och märka bidraget med ”Torpet”. Alla bidrag är välkomna, stora som små, och mottas tacksamt.

Ho’ ska heta Helga

Snart är det dags för Ho’ ska heta Helga, Vårdnässpelens föreställning om Moa. Föreställningen har två akter och är ungefär två och en halv timmar lång, inklusive paus. Biljetter kan bokas på  http://www.eklundabio.se  och köpas på Akademibokhandeln på Nygatan i Linköping, på Bestorps affär och Brokinds affär samt på ABF på Västgötegatan 25 i Norrköping.

Tid och plats:
12 – 15/10 2017 i Bjärka Säbys magasin,
28 – 29/10 2017 i Hallarna i Norrköping.

I spåren av Moa

Den ideella föreningen Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg organiserar ett seminarium där temat är Moa Martinson. Författarna Lena Kallenberg och Torbjörn Lundgren berättar om svensk arbetarlitteratur med utgångspunkt från Moas författarskap, det blir högläsning och bildvisning från Moa Martinsons torg. Bokbord och möjlighet till fika. Efter seminariet ges en musikalisk teaterföreställning om Moa.

Seminariet är gratis.
Biljetter till teaterföreställningen kan bokas på 0222-32120. Pris: 150 kr ordinarie, 120 kr pensionär/arbetssökande, 100 kr scenpass/studerande.

  • Tid: Söndag 1 oktober klockan 13.30.
  • Plats: Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg, tre mil norr om Köping. (Tåg till Köping, därifrån länsbuss 550 mot Skinnskatteberg, hpl Uttersberg. Bussresa ca 40 minuter.

Reparation av Moas torp

Renoveringen av taket på Moas torp är färdig och nu är det dags för golvreparationerna. Tyvärr har det visat sig att arbetet med golven kräver mycket mer arbete än vi kunnat förutse. Det innebär att det blir dyrare än väntat och föreningen har sökt mer bidrag för att täcka kostnaderna.

Dokumentärfilm om Moa

Nu har vi något att se fram emot! Filmaren Maj Wechselmann är i färd med att göra en dokumentärfilm om Moa Martinson, som ska sändas i SVT:s K special. Filmen, Moa Martinson – landsmodern, ska skildra Moas liv från födelse till död. Maj Wechselmann hoppas att senare också kunna göra en längre version, för biograferna.

Sveriges Radio kan du höra två radioinslag: ett där Maj Wechselmann talar om filmen och ett där Maj Wechselmann och Ebba Witt-Brattström samtalar.

Bygdespel om Moa

Vårdnässpelen ger ett bygdespel om oäktingen Moa Martinsons födelse och reaktionerna från människorna i bygden: Ho’ ska heta Helga. Föreställningen, som är ungefär 2,5 timmar lång, kommer att ges i Bjärka Säbys magasin och på Hallarna i Norrköping. Premiär 12 oktober.

Mer information finns på http://www.vardnasspelen.com

Välbesökt årsmöte

Sällskapet Moas Vänners årsmöte var välbesökt. Efter mötet berättade Göran Eriksson som utlovat om  hungerrevolten 1917 och Mathilda Kurtsson sjöng och spelade, bland annat tonsatta Moa-dikter. Båda inslagen uppskattades mycket av de närvarande.