Senaste nytt om årsmötet

Som tidigare meddelats hade Moas vänner hoppats kunna genomföra årsmötet i november. Med tanke på det förändrade smittläget anser vi det dock säkrast att skjuta på årsmötet. Det är ett tråkigt beslut att fatta men vi bör rätta oss efter hälsoläget, och när nu spridningen av coronaviruset ökar ska vi inte ta onödiga risker.

Moas Vänner i coronatider

Under våren och sommaren har vår verksamhet legat nere – inga besök på Moas torp och inget årsmöte i juni eller andra möten.

Nu avser vi, styrelsen för Sällskapet Moas Vänner, att återstarta vår verksamhet med att
genomföra vårt uppskjutna årsmöte i mitten av november, preliminärt söndag 15 november. Dessutom har styrelsen börjat förbereda utdelningen av Moa-priset som brukar äga rum i månadsskiftet januari/februari varje år.

Senare under våren 2021 hoppas vi att kunna återuppta besöken på Moas torp i Sorunda, som nu är fullständigt restaurerat och återskapat i ursprungligt skick.

Detta sagt under förutsättning att pandemin inte kommer i en andra våg och att myndigheterna inte tvingas återinföra de restriktioner som man nu har börjat lätta på.

Styrelsen för Sällskapet Moas Vänner
gm Göran Eriksson, vice ordförande

 

Årsmötet för Sällskapet Moas Vänner

Varje år sedan Sällskapet Moas Vänner bildades har vi haft årsmöte enligt stadgarna den första söndagen i juni. I år tvingas vi dessvärre, på grund av coronapandemin,  flytta årsmötet till sensommaren eller senare under hösten, och då kommer årsmötet att hållas i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. När situationen är sådan att det inte längre anses nödvändigt att hålla sig på avstånd från varandra kommer vi att skicka ut en inbjudan till årsmötet senast fjorton dagar före mötet.

Vi kan i alla fall glädjas åt att torpet nu är återställt. Harriet Thurgren njuter vid det nyrenoverade torpet en varm vårdag. (Foto: Annika Forsmark)

När Moa mötte Harry

I dessa corona-tider kan det vara uppiggande att läsa en nyskriven text om Moa och Harry Martinson. “Det kan låta som en saga att två av Sveriges mest kända författare möttes och fattade tycke,” skriver Peter Bergström den 6 maj 2020, och tillägger att det var en saga kantad inte bara av kärlek utan också av svårigheter. Här kan du läsa Peter Bergströms text, publicerad på KB:s hemsida.

Nytt om årsmötet

Med tanke på de nya rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten får vi rikta in oss på att det inte blir något årsmöte för Sällskapet Moas Vänner den 7 juni. Vi vet förstås inte nu när vi kan komma med närmare besked – allt beror på hur hälsoläget utvecklas. Vi återkommer med information så fort läget är sådant att vi kan göra en rimlig bedömning av när årsmötet kan äga rum. Var försiktiga, och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Årsmöte

Sällskapet Moas Vänner har stadgeenligt årsmöte första söndagen i juni, d.v.s. den 7 juni i år. Huruvida det kommer att vara möjligt att genomföra årsmötet då vet vi, p.g.a. coronakrisen, inte i dag. Vi återkommer i början av maj med kallelse till årsmötet eller förslag om nytt datum senare i sommar.