Hjärtligt välkomna till Moas Vänners årsmöte 2021

På grund av den pågående pandemin beslöt styrelsen för Moas Vänner att skjuta upp årets årsmöte, som skulle ha hållits i början av juni . Nu är vi glada över att meddela att årsmötet kommer att ske söndagen den 15 augusti.

Pendeltåg från Stockholms City avgår klockan 12.36 och ankommer till Ösmo station klockan 13.31. Där väntar buss som tar oss till Moas torp. Klockan 15.45 tar bussen oss tillbaka från torpet till Ösmo station, varifrån pendeltåg mot Stockholm City avgår klockan 16.14 (ankomst Stockholm City 17.09). Vid dåligt väder är det PRO:s lokal Träffpunkten vid Ösmo station som gäller, och för alla som önskar ordnas i så fall en busstur till torpet efter årsmötet.

Verksamhetsberättelse, bokslut och övriga handlingar delas ut på mötet. Kaffe med dopp före mötet. Bokbord.

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Ebba Witt-Brattström, Harriet Thurgren och Annika Forsmark om torpets historia, om Moas liv på torpet och om Harry Martinson och alla besökande författare fram till dagens nyrenoverade torp och därmed torpets räddning för framtiden.

(Under fliken Moas torp på föreningens hemsida finns en vägbeskrivning till torpet för den som vill ta sig dit på egen hand.)

  • Tid: Söndagen den 15 augusti klockan 14.00.
  • Plats: Moas torp Johannesdal. Vid dåligt väder PRO-lokalen Träffpunkten vid Ösmo station.

Årsmöte i Moas Vänner

Eftersom det är omöjligt att förutse hur läget vad gäller covid 19 ser ut de närmaste veckorna, har styrelsen för Moas Vänner beslutat att skjuta upp årsmötet. Längre fram i sommar kommer vi troligtvis alla att vara vaccinerade och förhoppningsvis kan vi då genomföra vårt årsmöte under coronasäkra former.

Det preliminära datumet för årsmötet är den 15 augusti. Styrelsen återkommer senare med mer information.

Författaräktenskapet Moa och Harry Martinson

Moa träffade Harry i slutet av 1920-talet och de inledde ett förhållande och äktenskap som varade i drygt tio år fram till skilsmässan 1939. Ebba Witt-Brattström skriver nu på en bok om Moas och Harrys förhållande med tonvikt på den litterära processen och den betydelse Moa och Harry hade för varandras litterära utveckling. Nu har du chansen att få höra om detta.

Arr: PRO Kultur, Sällskapet Moas Vänner, Arena Idé, ABF Stockholm, ABF Göteborg.

2020 års Moapris utdelat

Den 29 januari utdelades 2020 års Moa-pris till Märta Tikkanen. På grund av den pågående pandemin skedde utdelningen digitalt. Efter en inledning av Moas Vänners vice ordförande Göran Eriksson talade Moas Vänners ordförande Ebba Witt-Brattström om Märta Tikkanens betydelse. ABF:s biträdande förbundssekreterare Ewa Lantz läste upp prismotiveringen. Märta Tikkanen kunde tyvärr inte själv närvara, men hennes tack framfördes av hennes förlagschef.

2020 års Moa-pris till Märta Tikkanen

2020 års Moa-pris tilldelas Märta Tikkanen. Prisutdelningen med seminarium kommer på grund av pandemin att ske digitalt. Medverkande är Märta Tikkanen (via länk), Moas Vänners ordförande Ebba-Witt-Brattström samt ABF:s biträdande förbundssekreterare Ewa Lantz.

  • Tid: Fredagen 29 januari 2021, klockan 15.00 (inte 14.00 som tidigare annonserats)
  • Plats: Digitalt via Arena Idés Facebooksida https://www.facebook.com/Arenaide.
    Detta kommer också att kunna ses i efterhand på arenaide.se/video.


(Foto: Hallands Nyheter)

Årsmöte 2020

På grund av coronapandemin har årets årsmöte för Moas Vänner inte kunnat genomföras. Vi beklagar förstås detta. Nu är år 2020 nästan till ända och styrelsen för Moas Vänner har därför beslutat att genomföra årsmötet digitalt och postalt. Du som har anmält en e-postadress får valsedel och årsmöteshandlingar på mejl. Du som inte har någon e-postadress får handlingarna per post. Ifylld valsedel skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 december.

Senaste nytt om årsmötet

Som tidigare meddelats hade Moas vänner hoppats kunna genomföra årsmötet i november. Med tanke på det förändrade smittläget anser vi det dock säkrast att skjuta på årsmötet. Det är ett tråkigt beslut att fatta men vi bör rätta oss efter hälsoläget, och när nu spridningen av coronaviruset ökar ska vi inte ta onödiga risker.

Moas Vänner i coronatider

Under våren och sommaren har vår verksamhet legat nere – inga besök på Moas torp och inget årsmöte i juni eller andra möten.

Nu avser vi, styrelsen för Sällskapet Moas Vänner, att återstarta vår verksamhet med att
genomföra vårt uppskjutna årsmöte i mitten av november, preliminärt söndag 15 november. Dessutom har styrelsen börjat förbereda utdelningen av Moa-priset som brukar äga rum i månadsskiftet januari/februari varje år.

Senare under våren 2021 hoppas vi att kunna återuppta besöken på Moas torp i Sorunda, som nu är fullständigt restaurerat och återskapat i ursprungligt skick.

Detta sagt under förutsättning att pandemin inte kommer i en andra våg och att myndigheterna inte tvingas återinföra de restriktioner som man nu har börjat lätta på.

Styrelsen för Sällskapet Moas Vänner
gm Göran Eriksson, vice ordförande