Årsmötet Moas Vänner

Som läget ser ut nu, finns det inget som talar emot att Moas Vänner kan genomföra årsmötet den 15 augusti. Vi räknar med att sända ut inbjudan i början av juli månad.