Klartecken för visningar av Moas torp

Överklagandet av Nynäshamns kommuns beslut, att Moas torp skall öppnas för visningar igen, har avslagits av Mark- och miljööverdomstolen. Det betyder att kommunens beslut står fast – visningar av torpet kan anordnas igen. Ett mycket positivt besked!