Torpet Johannesdal

Moa Martinssons torp Johannesdal

Moas torp Johannesdal i Ösmo är en mycket besökt författarbostad. Hit flyttade Moa, eller Helga Maria som hon egentligen hette, vid 19 års ålder. Hon väntade då barn med sin förste make Karl Johansson, grundläggare. På sex år födde hon fem söner.

Moa kom att stanna resten av sitt liv på Johannesdal. Naturen, avskildheten och minnena, liksom de två yngsta sönernas gravar (de drunknade 7 april 1925) på kyrkogården i Sorunda, band henne för livet. Här skrev hon alla sina böcker. Johannesdal är också platsen för ett av Sveriges intressantaste författaräktenskap. Hösten 1928 luffade den unge poeten Harry Martinson hit. Under de elva åren i torpet och i dialog med Moa, fann han sitt lyriska språk. Under 1930-talet blev torpet en viktig mötesplats för tidens nya proletärförfattare och modernister.

Johannesdal står än i dag kvar som Moa lämnade det vid sin död 1964. Det ligger naturskönt
på gränsen mellan Ösmo och Sorunda, ett par mil från Nynäshamn.

För att bevara denna unika miljö för framtiden och utveckla möjligheterna till museiverksamhet tog Sällskapet Moas Vänner år 2017 initiativ till en renovering av torpet. En stor del av kostnaderna för detta arbete täcks av ett EU-bidrag från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Stockholms län.


Tack vare detta stöd och bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm Enheten för kulturmiljö, Nynäshamns kommun, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och
Sällskapet Moas vänner har torpet kunnat renoveras och är sedan slutet av 2019 i fint skick. Renoveringen genomfördes av Åhlunds Byggnadsvård AB, Triact aboristtjänster, Berggrens Kakel- och Murningsarbete, Ny Deco Stockholm AB och Länsmuseet i Stockholm. Här kan du läsa slutrapporten från Länsmuseets bebyggelseantikvarie. Med anledning av renoveringen har följande text publicerats i skriften DE KUNGL. STIFTELSERNA: Nytt liv till torpet där Moa skildrade arbetarkvinnornas värld.

 Moas skrivbord i torpet

Moa Martinssons skrivbord i torpet

Besök

Den som vill besöka torpet, enskilt eller i grupp, kan ta kontakt med Moas sondotter Harriet Thurgren, Blista 15, 148 97 Sorunda, telefon 08-530 405 41.

Bussresor ordnas också i samarbeta med ABF Stockholm med Anita König som kunnig guide. Telefon: 0763501698.

Karta Johannesdal

Vägbeskrivning

För att hitta till torpet, ta av vid skylt Stora Vika 6 km, sväng av vid skylten “Andra”, där en slingrig grusväg startar. Vid infarten till Andra finns en skylt som visar “Moas torp 2 km”.