Moa på Arbetarförfattarnas dag

Ett femtiotal personer lyssnade till presentationer av tolv författarsällskap
på Arbetarförfattarnas dag den 27 januari, på Arbetarrörelsens Arkiv och
Flemingsbergs bibliotek. Kristina Lundgren från Moas Vänner var på plats.

(Foto: Kristina Lundgren)