Wechselmanns film om Moa

Maj Wechselmann kommer att samtala med Ebba Witt-Brattström om arbetet med sin kommande film om Moa. Utdrag ur filmen kommer också att visas. Fritt inträde. Välkommen!

  • Tid: Söndag 22 april 2018, klockan 14.00.
  • Plats: Palmesalen i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Arbetarlitteraturens dag

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och ABF Stockholm tillsammans med de litterära sällskapen för arbetarförfattare, däribland Moas Vänner, välkomnar alla intresserade till en dag om arbetarlitteratur. Program och vägbeskrivning hittar du här.

  • Tid: 27 januari 2018, klockan 11.00 – 15.30.
  • Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
    Elektronvägen 2, Huddinge.

 

Vill du vara statist?

En masscen i Maj Wechselmanns film om Moa Martinson ska spelas in den 31 december kl 12.30 – 16.00 i Norrköping och det behövs många statister. Scenen ska skildra hur Norrköpingsbor är ute för att fira nyår, så “både killar och tjejer, gubbar och tanter” välkomnas varmt av Wechselmann, som tillägger:  “Vi kommer att se till att alla gifter sig.”

Information från produktionsgruppen:
Samlingspunkt Arbetets museum.
Vi klär er i 1900-talskläder.
Vänd dig till Carina Perenkranz på mail@choppevent.se.
Vi avslutar med glögg på Arbetets museum.

Vittnesmål från filminspelningen av Moa Martinson – Landsmodern

Hundratals statister deltog vid inspelning i oktober av filmscener i Maj Wechselmanns kommande film ”Moa Martinson – Landsmodern.” Här följer ett vittnesmål från en av deltagarna, Annika Forsmark:

Vi statister fick vara med om en vidunderlig tidsresa tillbaka till Norrköping år 1900. Vi skalade av oss smycken, smink och kläder och fick krypa in i fattiga och illa sedda väverskors klädesplagg. Vi varpå väg till arbetet, i demonstrationståg och på möte, när agitatorn Kata Dahlström var i stan. Vartefter timmarna gick blev identifikationen med våra rollgestalter närmast total. I väntan och pauser delade vi berättelser om våra mormödrar och farmödrar som under mycket svåra förhållanden arbetat i textilindustrin. ”Jag är här idag för deras skull, och för Moas” var det många som sa. Vi filmade i Grytskvarteren, inne i Industrilandskapet, där det vid den aktuella tiden fanns ett gytter av bostäder. Där föddes min pappa. ”Det var en misär” sa han om den här tiden, som han annars aldrig ville prata om. Vi gjorde paus i inspelningen och skulle gå och fika på Arbetets museum. I den byggnaden låg väveriet, som var min farmors arbetsplats. Nu fick jag bokstavligen gå i hennes fotspår. Hennes väg till arbetet, omgiven av arbetskamrater och grannar. En drabbande upplevelse. Så nära har jag aldrig varit min farmor.

Fortsatt reparation av torpet

Renoveringen av torpet fortgår. Nu är också köksgolvet färdigt och ny grund är lagd. Men mycket återstår (hallgolv, väggar med mera) och kostnaden kommer inte på långa vägar att täckas av de pengar som finns för ändamålet. Föreningen fortsätter att söka bidrag från olika håll. Du som vill bidra till torpets bevarande kan sätta in pengarna på föreningens postgiro 481 50 79 – 1 och märka bidraget med “Torpet”. Alla bidrag är välkomna, stora som små, och mottas tacksamt.