Sällskapet Moas vänner

Sällskapet Moas vänner bildades 1982 för att samla alla vänner och beundrare av Moa Martinsons författarskap och livshistoria. Sällskapet verkar för att torpet Johannesdal och dess samlingar ska bevaras, främjar utgivning och spridning av Moas böcker och annat hon har skrivit, samt stödjer forskning om Moa och hennes verk.

Sällskapet Moas vänner är medlem i De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS)

Medlemskap i föreningen

Föreningen har bytt bank till SEB. Vill du bli medlem i Sällskapet Moas vänner sätter du in 100 kr på BG 5766-4120. Ange namn, postadress och mejladress vid betalningen. När vi fått din medlemsavgift kontaktar vi dig, per post eller mejl, och du får lite material om Moa.

Som medlem kan du delta i föreningens aktiviteter. Du får också medlemsbladet Lite om Moa som utkommer 3 gånger per år. Det skickas till dig via post eller mejl.

Vad vi gör

  • Moa-priset. Det årliga Moa-priset delas ut av Sällskapet Moas vänner i samarbete med ABF Stockholm, vid en välbesökt ceremoni i ABF-huset. Förteckning över Moastipendiater»
  • Aktiviteter. Sällskapet anordnar olika typer av aktiviteter. Under fliken På gång i menyn samlar vi sällskapets egna aktiviteter, aktiviteter där sällskapet medverkar samt andra aktiviteter som anknyter till Moa Martinson. Första söndagen i juni varje år hålls årsmöte med avslutande underhållning under Moas blommande äppelträd på torpet Johannesdal.
  • Moas torp. Sällskapet verkar för att tillsammans med ägarna vårda Moas torp. Vi hjälper till med skötsel av trädgården, praktiskt eller ekonomiskt, ger bidrag till hemförsäkring, har låtit göra en genomgång av böckerna i torpet m.m. Vi har tagit initiativ till en välbehövlig renovering av torpet och sökt och fått pengar till detta, och vi bidrog också ekonomiskt till renoveringen, som startade i maj 2017 och avslutades i slutet av 2019. Läs mer om torpet här.
  • Medlemsbladet Lite om Moa. I vårt medlemsblad, Lite om Moa, som utkommer med tre nummer årligen, kan man läsa nya och äldre texter som har med Moa att göra. Där finns också bilder av olika slag.
  • Skriftserien I Moas sak. För att fira att Sällskapet Moas Vänner fyllde 30 år 2012 bestämde vi att börja utge en skriftserie, I Moas sak. Där vill vi publicera forskning, uppsatser, artiklar eller annat som berör Moa Martinsons liv och verk eller på annat sätt är relaterat till Moa, hennes tid och hennes betydelse idag. Nummer 1, “Från ny Moaforskning till Moaprisets historia”, utkom 2012. Nummer 2-3, “Mer om Moa – biografiskt och litterärt”, utkom 2014.
  • Produkter till försäljning. Sällskapet har låtit framställa och säljer några produkter relaterade till Moa Martinson. Under fliken Produkter i menyn samlar vi sällskapets produkter och andra produkter som anknyter till Moa. Produkter från Moas vänner»
  • Spridning av Moas verk . Vi vill på olika sätt främja utgivning och spridning av Moas texter, till exempel säljer vi begagnade Moa-böcker vid torpet och på olika evenemang och har ofta i vårt medlemsblad med något som Moa skrivit. Förlaget Novellix vackra utgåva 2015 av Moas novell Fjäderbrevet utkom efter sällskapets förslag. Förutom att ordna egna evenemang där Moas verk står i centrum stödjer vi andra som arbetar för att sprida hennes texter.