Ungdomar skriver om Moa Martinson och Ivar Lo Johansson

Eleverna Juno Traung och Felix Sjögren på gymnasieskolan Södra Latin i Stockholm har, med läraren Marie Naessen-Stub som handledare, skrivit ett examensarbete om Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo Johanssons Bara en mor. I uppsatsen, med titeln “De små förhållandenas kvinnor: en genusanalys av kvinnorna i arbetarförfattarna Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor” lyfter de fram likheter och skillnader i författarna gestaltning av mödrarna Hedvig i Mor gifter sig och Rya-Rya i Bara en mor. Hela uppsatsen finns att läsa här.