Årsmöte

Sällskapet Moas Vänner har stadgeenligt årsmöte första söndagen i juni, d.v.s. den 7 juni i år. Huruvida det kommer att vara möjligt att genomföra årsmötet då vet vi, p.g.a. coronakrisen, inte i dag. Vi återkommer i början av maj med kallelse till årsmötet eller förslag om nytt datum senare i sommar.