Moas Vänner i coronatider

Under våren och sommaren har vår verksamhet legat nere – inga besök på Moas torp och inget årsmöte i juni eller andra möten.

Nu avser vi, styrelsen för Sällskapet Moas Vänner, att återstarta vår verksamhet med att
genomföra vårt uppskjutna årsmöte i mitten av november, preliminärt söndag 15 november. Dessutom har styrelsen börjat förbereda utdelningen av Moa-priset som brukar äga rum i månadsskiftet januari/februari varje år.

Senare under våren 2021 hoppas vi att kunna återuppta besöken på Moas torp i Sorunda, som nu är fullständigt restaurerat och återskapat i ursprungligt skick.

Detta sagt under förutsättning att pandemin inte kommer i en andra våg och att myndigheterna inte tvingas återinföra de restriktioner som man nu har börjat lätta på.

Styrelsen för Sällskapet Moas Vänner
gm Göran Eriksson, vice ordförande