2020 års Moa-pris till Märta Tikkanen

2020 års Moa-pris tilldelas Märta Tikkanen. Prisutdelningen med seminarium kommer på grund av pandemin att ske digitalt. Medverkande är Märta Tikkanen (via länk), Moas Vänners ordförande Ebba-Witt-Brattström samt ABF:s biträdande förbundssekreterare Ewa Lantz.

  • Tid: Fredagen 29 januari 2021, klockan 15.00 (inte 14.00 som tidigare annonserats)
  • Plats: Digitalt via Arena Idés Facebooksida https://www.facebook.com/Arenaide.
    Detta kommer också att kunna ses i efterhand på arenaide.se/video.


(Foto: Hallands Nyheter)

Årsmöte 2020

På grund av coronapandemin har årets årsmöte för Moas Vänner inte kunnat genomföras. Vi beklagar förstås detta. Nu är år 2020 nästan till ända och styrelsen för Moas Vänner har därför beslutat att genomföra årsmötet digitalt och postalt. Du som har anmält en e-postadress får valsedel och årsmöteshandlingar på mejl. Du som inte har någon e-postadress får handlingarna per post. Ifylld valsedel skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 december.

Senaste nytt om årsmötet

Som tidigare meddelats hade Moas vänner hoppats kunna genomföra årsmötet i november. Med tanke på det förändrade smittläget anser vi det dock säkrast att skjuta på årsmötet. Det är ett tråkigt beslut att fatta men vi bör rätta oss efter hälsoläget, och när nu spridningen av coronaviruset ökar ska vi inte ta onödiga risker.

Moas Vänner i coronatider

Under våren och sommaren har vår verksamhet legat nere – inga besök på Moas torp och inget årsmöte i juni eller andra möten.

Nu avser vi, styrelsen för Sällskapet Moas Vänner, att återstarta vår verksamhet med att
genomföra vårt uppskjutna årsmöte i mitten av november, preliminärt söndag 15 november. Dessutom har styrelsen börjat förbereda utdelningen av Moa-priset som brukar äga rum i månadsskiftet januari/februari varje år.

Senare under våren 2021 hoppas vi att kunna återuppta besöken på Moas torp i Sorunda, som nu är fullständigt restaurerat och återskapat i ursprungligt skick.

Detta sagt under förutsättning att pandemin inte kommer i en andra våg och att myndigheterna inte tvingas återinföra de restriktioner som man nu har börjat lätta på.

Styrelsen för Sällskapet Moas Vänner
gm Göran Eriksson, vice ordförande

 

Årsmötet för Sällskapet Moas Vänner

Varje år sedan Sällskapet Moas Vänner bildades har vi haft årsmöte enligt stadgarna den första söndagen i juni. I år tvingas vi dessvärre, på grund av coronapandemin,  flytta årsmötet till sensommaren eller senare under hösten, och då kommer årsmötet att hållas i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. När situationen är sådan att det inte längre anses nödvändigt att hålla sig på avstånd från varandra kommer vi att skicka ut en inbjudan till årsmötet senast fjorton dagar före mötet.

Vi kan i alla fall glädjas åt att torpet nu är återställt. Harriet Thurgren njuter vid det nyrenoverade torpet en varm vårdag. (Foto: Annika Forsmark)