Prisutdelning

Utdelningen av 2021 års Moa-pris gick av stapeln den 29 januari. Efter några inledande ord av Moas Vänners vice ordförande Göran Eriksson talade föreningens ordförande Ebba Witt-Brattström. Hon poängterade Vibeke Olssons ”förmåga att få olika historiska epoker att leva genom att ömsint ta parti för sina diktade personer, befinna sig i deras liv, se världen ur deras perspektiv, likt Moa Martinson, ända in i minsta detalj, minsta kärna”. Witt-Brattström talade även om vad Moa-priset står för, dess ursprung och betydelse.

När ABF:s förbundssekreterare, Annica Dahl, läst upp prismotiveringen och överlämnat priset, höll pristagaren, Vibeke Olsson, ett mycket uppskattat tal om sitt författarskap, där hon kopplade ihop historien med nuet och bland annat poängterade folkrörelsernas viktiga betydelse. Vi fick också veta att hon nu håller på att skriva en sista, åttonde, bok i serien om Bricken vid Svartvikens sågverk. (Den första delen, Sågverksungen, utkom 2009.)

Vibeke Olsson talade också om Moas betydelse och lyfte då bland annat fram Moas bok Rågvakt. Prisutdelningen kan fortfarande ses på de två länkar som finns i föregående inlägg här på hemsidan. Och varför inte följa Göran Eriksson avslutande ord: “Gå till biblioteket eller bokhandeln och läs henne.”

Vibeke Olsson får 2021 års Moa-pris

Vibeke Olsson tilldelas 2021 års Moa-pris för sitt folkhistoriska författarskap, där människovärdet och solidariteten är grundläggande.

Liksom förra året kommer prisutdelningen på grund av pandemin att ske digitalt. Medverkande är Vibeke Olsson, Moas Vänners ordförande Ebba-Witt-Brattström samt ABF:s förbunds-
sekreterare Annica Dahl.

Moa på litterär matiné

I dag, den 3 oktober, talade Ebba Witt-Brittström om författaräktenskapet Moa och Harry Martinson. Vi fick höra om hur  Moa och Harry under sitt äktenskap inspirerade varandra i skrivandet och om hur deras böcker togs emot. Evenemanget ägde rum i Hartwickska huset i Stockholm och hade arrangerats av DELS.

Litterära matinéer i höst

Föreningen DELS anordnar fem litterära matinéer under hösten. Per Anders Fogelström-
sällskapet och Sällskapet Moas Vänner står för programmet vid det första tillfället. Ebba Witt-Brattström kommer att tala om författaräktenskapet Moa och Harry Martinson: “Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd.”

  • Tid: 3/10 2021, klockan 14 – 15.30.
  • Plats: Gästabudet, Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39A, Stockholm.

Utställning i Norrköping

I samband med Linköpings universitets tillsättande av gästprofessurerna i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn, visas en utställning i Campus Norrköpings bibliotek. Medverkande i
utställningen är bland annat Ebba Witt-Brattström och Susanna Alakoski. Utställningen är kostnadsfri.

  • Tid: 21/9 – 15/12 2021 under Campus Norrköpings biblioteks öppettider.
  • Plats: Campus Norrköpings bibliotek och utställningsytan Lobby (huvudentrén till biblioteket), Bredgatan 33, Norrköping.

Tack till Christina Duvander

Vid Sällskapet Moas Vänners årsmöte 2021 fick sällskapets vice ordförande Göran Eriksson i uppdrag att överlämna en present till Christina Duvander som tack för hennes mångåriga arbete i styrelsen, när hon nu beslutat att avsluta sin medverkan i styrelsen. Christina fick en litografi över torpet, och sällskapets ordförande Ebba Witt-Brattström hade skrivit ett tacktal
som överlämnades samtidigt.

Årsmötet 2021

Efter några år då vi inte kunnat ha vårt årsmöte vid Moas torp, kunde vi i år glädjas åt att åter sitta där i trädgården. Efter kaffe med dopp följde de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Därefter fick vi höra  Ebba Witt-Brattström, Harriet Thurgren och Annika Forsmark berätta om Moas liv på torpet tillsammans med Harry, om de författare som kom på besök till torpet och om torpets renovering. Harriet visade det nyrenoverade torpet för alla som ville gå in och titta och berättade personliga minnen från sin farmor Moas tid. (Foto: Anita König)