Selma Lagerlöf, Thora Dardel och Moa Martinson

Ebba Witt-Brattström, Anna Nordlund och Ingemar Lindahl, tre litteraturforskare som skrivit om Moa Martinson, Selma Lagerlöf och Thora Dardel samtalar om kvinnliga författares svårigheter att komma till tals i en starkt manligt dominerad värld. Arrangörer: ABF Stockholm, PRO Kultur och Sällskapet Moas Vänner.

  • Tid: 29 oktober 2018 klockan 18.00.
  • Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.