Tack till Christina Duvander

Vid Sällskapet Moas Vänners årsmöte 2021 fick sällskapets vice ordförande Göran Eriksson i uppdrag att överlämna en present till Christina Duvander som tack för hennes mångåriga arbete i styrelsen, när hon nu beslutat att avsluta sin medverkan i styrelsen. Christina fick en litografi över torpet, och sällskapets ordförande Ebba Witt-Brattström hade skrivit ett tacktal
som överlämnades samtidigt.