Vittnesmål från filminspelningen av Moa Martinson – Landsmodern

Hundratals statister deltog vid inspelning i oktober av filmscener i Maj Wechselmanns kommande film ”Moa Martinson – Landsmodern.” Här följer ett vittnesmål från en av deltagarna, Annika Forsmark:

Vi statister fick vara med om en vidunderlig tidsresa tillbaka till Norrköping år 1900. Vi skalade av oss smycken, smink och kläder och fick krypa in i fattiga och illa sedda väverskors klädesplagg. Vi varpå väg till arbetet, i demonstrationståg och på möte, när agitatorn Kata Dahlström var i stan. Vartefter timmarna gick blev identifikationen med våra rollgestalter närmast total. I väntan och pauser delade vi berättelser om våra mormödrar och farmödrar som under mycket svåra förhållanden arbetat i textilindustrin. ”Jag är här idag för deras skull, och för Moas” var det många som sa. Vi filmade i Grytskvarteren, inne i Industrilandskapet, där det vid den aktuella tiden fanns ett gytter av bostäder. Där föddes min pappa. ”Det var en misär” sa han om den här tiden, som han annars aldrig ville prata om. Vi gjorde paus i inspelningen och skulle gå och fika på Arbetets museum. I den byggnaden låg väveriet, som var min farmors arbetsplats. Nu fick jag bokstavligen gå i hennes fotspår. Hennes väg till arbetet, omgiven av arbetskamrater och grannar. En drabbande upplevelse. Så nära har jag aldrig varit min farmor.