Årsmöte 3 juni

Som vanligt äger föreningens årsmöte rum den första söndagen i juni.
Mer information kommer i maj.