Moas torp är räddat

Den första etappen av renoveringen av Moas torp är slutförd och efter sommaren fortsätter arbetet med den andra etappen. Vi har fått ett mycket glädjande besked om att vi fått ett generöst EU-bidrag från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Stockholms län.