Årsmöte i Moas Vänner

Eftersom det är omöjligt att förutse hur läget vad gäller covid 19 ser ut de närmaste veckorna, har styrelsen för Moas Vänner beslutat att skjuta upp årsmötet. Längre fram i sommar kommer vi troligtvis alla att vara vaccinerade och förhoppningsvis kan vi då genomföra vårt årsmöte under coronasäkra former.

Det preliminära datumet för årsmötet är den 15 augusti. Styrelsen återkommer senare med mer information.