Årsmötet för Sällskapet Moas Vänner

Varje år sedan Sällskapet Moas Vänner bildades har vi haft årsmöte enligt stadgarna den första söndagen i juni. I år tvingas vi dessvärre, på grund av coronapandemin,  flytta årsmötet till sensommaren eller senare under hösten, och då kommer årsmötet att hållas i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. När situationen är sådan att det inte längre anses nödvändigt att hålla sig på avstånd från varandra kommer vi att skicka ut en inbjudan till årsmötet senast fjorton dagar före mötet.

Vi kan i alla fall glädjas åt att torpet nu är återställt. Harriet Thurgren njuter vid det nyrenoverade torpet en varm vårdag. (Foto: Annika Forsmark)