Till medlemmar i Sällskapet Moas Vänner

Sällskapet Moas Vänner hoppas kunna minska kostnaderna för utskick till medlemmarna, och vi är därför tacksamma om de medlemmar som kan ta emot utskick via e-post meddelar sin e-postadress till info@moamartinson.se
    De medlemmar som inte har denna möjlighet kommer naturligtvis att få utskicken via post, som tidigare.