Utdelning av 2022 års Moa-pris

I dag delades 2022 års Moa-pris ut på ABF i Stockholm. Moas Vänners vice ordförande Göran
Eriksson hälsade alla välkomna. Därefter fick Rasmus Landström och Åsa Arping motta priset av ABF:s förbundssekreterare Annica Dahl, som också läste upp prismotiveringen. Här ses
pristagarna tillsammans med Moas Vänners ordförande Ebba Witt-Brattström och Annica Dahl.

Ebba Witt-Brattström talade om hur viktig diskussionen om arbetarlitteraturen är och hur Landströms bok Arbetarlitteraturen återkomst och Arpings bok Att göra klass på ett förtjänstfullt sätt aktualiserar den diskussionen. Pristagarna höll därefter en  presentation av sina respektive böcker, och sammankomsten avslutades med ett samtal mellan Ebba Witt-Brattström, Rasmus Landström och Åsa Arping.

(Foton: Marianne Fors)